Konstnärlig gestaltning och produktion av Akademiska kappor 
till högskolan i borås 2021- 2022


Akademiska kappor till nämndordföranden, prorektor och promotor.
Hållbarhet: 25-50 år.
De olika rollerna under installationens ceremonier har tidigare utmärkts med olika färger på kapporna. Jag föreslår att en särskiljning behålls, dock på ett mer subtilt och nyanserat sätt. Detta för att passa ihop med rektorns mörka kappa men också för att påvisa det högtidliga och seriösa i ceremonierna. Viktigt är att det fortfarande ska vara lätt och tydligt att se vem som har vilken roll under ceremonierna. Särskiljningen görs med hjälp av ett silversmycke placerat på vänster krage.
Formen på de nya kapporna är också i stil med den nuvarande rektorskappan. Dock kommer konstruktionssättet vara annorlunda vilket kommer påverka formen, men utan att särskilja sig alltför mycket. De nya kapporna ska kunna bäras av personer av olika längd. Designen har element från både en klassisk kavaj och en kimono. Det mörkblå, lätta ulltyget kommer från Rekotex och är restlager från annan klädproduktion.
Beställare: 
Högskolan i Borås, Rektor Mats Tinnsten
​​​​​​​
Bilder från Cermonin under den akademiska högtiden maj 2022. Foto: Mattias Björlevik. 
Prototype
Prototype

You may also like

Back to Top